Poradnik

Poradnik dla Rodzin i opiekunów „Zrozumieć Starość” to szerokie opracowanie zagadnień związanych z opieką nad osobami starszymi.

Składa się z czterech części, w których w przystępny sposób przedstawione zostały informacje jak postępować z osobą starszą, której kondycja psycho-fizyczna ulega zmianie, a także jaką rolę opiekun może odegrać dla zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia starszych, jak wykonywać czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze czy terapeutyczne właściwe dla schorzeń zaawansowanego wieku.

Dodatkowo zawarte zostały informacje radzące, jakie instytucje udzielą pomocy w opiece nad seniorem. Poradnik to efekt wspólnej pracy wielu ekspertów ds. opieki, medycyny, rehabilitacji i opieki społecznej.

Zapraszamy do lektury!